تجهیزات پزشکی •
تجهیزات مخابراتی •
حفاظت تمام اتوماتيك •
شارژر هوشمند و قوي •
نرم افزار قدرتمند مديريت يو.پى.اس •
(قابليت اتصال به شبكه (انتخابى •
کاربری آسان و طراحی متناسب با محیط اداری•


کنترل هوشمند تمام مايكروپروسسورى •
دامنه عريض ولتاژ ورودي •
تصحيح ضريب توان ورودي •
قابلیت راه اندازی بدون برق شهر •
قابلیت اتصال به ژنراتور •
اتاق های سرور •

برای تجهیزات حساس پزشکی توصیه می شود؟ UPS چرا این
© 2010 Niroopardazesh co. All Rights Reserved.Design by ARIA DESIGN STUDIO