کاربری بسیار آسان و طراحی متناسب با محیط اداری •
سرورها و اتاق های کامپیوتر کوچک •
تجهیزات مخابراتی
مراکز ارائه اینترنت کافه •
یونیت های دندانپزشکی
...و ساير موارد مشابه •


يو.پى.اس هوشمند تمام مايكروپروسسورى •
شکل موج خروجی سینوسی کامل
نمایشگر ال.سی.دی
سیستم تثبیت کننده ولتاژ خروجی •
حفاظت تمام اتوماتيك •
شارژر هوشمند و قوي •
نرم افزار قدرتمند مديريت يو.پى.اس •

برای اینترنت کافه توصیه می شود؟ UPS چرا این
© 2010 Niroopardazesh co. All Rights Reserved.Design by ARIA DESIGN STUDIO