(قابليت اتصال به شبكه (انتخابى •
کاربری بسیار آسان و طراحی متناسب با محیط اداری •
تجهيزات صنعتي •
تجهيرات پزشكي حساس •
اتاقهاي كامپيوتر و سرورهاى متوسط •
...و ساير موارد مشابه •


يو.پى.اس هوشمند تمام مايكروپروسسورى •
دامنه عريض ولتاژ ورودي •
قابلیت اتصال به ژنراتور •
حفاظت تمام اتوماتيك •
شارژر هوشمند و قوي •
نرم افزار قدرتمند مديريت يو.پى.اس •

برای تجهیزات حساس پزشکی توصیه می شود؟ UPS چرا این
© 2010 Niroopardazesh co. All Rights Reserved.Design by ARIA DESIGN STUDIO